Projektről


A Kedvezményezett neve: Geszteréd Község Önkormányzata

A projekt címe: KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

A támogatás összege: 94.747.704 Ft.

A támogatás mértéke: 90%.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: lásd lent.

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.január 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.

Projekt azonosító száma:1826782039

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23-án meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívása alapján a Geszteréd Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2017.02.06-án támogatási kérelmet nyújtott be.

 

GESZTERÉD KÖZSÉG 076/2, 073 HRSZ-Ú MEZŐGAZDASÁGI BEKÖTŐÚT BURKOLATMEGERŐSÍTÉSE ÉS ÚTSZÉLESÍTÉSE.

A projekt a mezőgazdasági területek elérhetőségét kívánja javítani a már meglévő,külterületen található, mezőgazdasági területeket feltáró út nyomvonalán kiépítendő út stabilizálásával. A stabilizálni tervezett szakaszokon 4,0 méter széles útburkolat található, melynek burkolatmegerősítésére és 5,50 m szélességre való sávszélesítésére kerül sor, 1-1 méter föld útpadkával és az út víztelenítésével.

Az utakat jelenleg is használják, de a vízelvezető csatorna jelentősen be van nőve cserjével. A tervezett útszakasz aszfaltburkolattal rendelkezik, annak állapota igen leromlott, már nem rendelkezik megfelelő járófelülettel, nem biztosított az egyenletes oldalesés. A felület kigödrösödött, kivályúsodott, a vizet elvezetni nem tudja. A felmagasodott padkaszakaszok, a kijáródott, gödrös vagy laza padkák alkalmatlanok funkciójuk betöltésére, nem vezetik a vizet az árkokba, így a padka helyreállítása szükséges. 

A felújításra kerülő szakasz összesen 1.634,99 méter.

Az út mintegy 28 ha nagyságú mezőgazdasági művelésű terület elérését biztosítja, jellemzően személygépkocsik, kerékpárosok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók használják.